Strona główna Kontrola dostępu

Kontrola dostępu

Zasadność

System kontroli dostępu ma za zadanie regulować ruch osób na określonym obszarze.

Korzyści z wdrożenia systemu kontroli dostępu

 • zabezpieczenie obiektu przed wejściem do niego osób nieuprawnionych,
 • ograniczenie dostępu pracowników tylko do tych pomieszczeń, z których muszą korzystać,
 • podniesienie bezpieczeństwa danych i urządzeń przechowywanych w pomieszczeniach chronionych przez system kontroli dostępu,
 • możliwość archiwizowania danych na temat tego, gdzie poruszają się osoby przebywające w budynku,
 • podniesienie dyscypliny w zakładach pracy,
 • redukcja kosztów personalnych, dzięki braku konieczności zatrudnienia pracowników ochrony.

System kontroli dostępu znajduje zastosowanie m.in. w dużych korporacjach, magazynach i serwerowniach

Często dostęp do pomieszczeń obiektu odbywa się przy pomocy kart dostępu (magnetyczne, zbliżeniowe, chipowe itd.), w których posiadaniu znajdują się jedynie uprawnieni pracownicy. Coraz więcej firm i instytucji decyduje się na stosowanie tego rozwiązania nie tylko ze względów bezpieczeństwa, ale także ze względu na możliwość rejestracji czasu pracy.

Operatywność

Usługi realizowane przez Firmę w ramach wdrożenia systemu kontroli dostępu

 • projektowanie systemu,
 • zakup urządzeń potrzebnych do jego instalacji,
 • instalacja systemu,
 • sprawdzenie poprawności działania,
 • przeszkolenie użytkowników systemu,
 • serwis i konserwacja,
 • rozbudowa i modernizacja istniejących systemów kontroli dostępu.

Profesjonalizm

 • firma System-Media Sp. z o.o. działa zgodnie z wdrożonym Systemem Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji ISO/IEC 27001:2005 zapewniając tym samym bezpieczeństwo danych i informacji przekazywanych Firmie,
 • instaluje sprzęt wysokiej klasy, co pozwala zmniejszyć ryzyko wystąpienia awarii systemu,
 • Udziela gwarancji na wykonany system.

Zachęcamy do kontaktu z Firmą System-Media Sp. z o.o..

 
Polish (Poland)
Kontakt
System-Media Sp. z o.o.
ul. Orląt Lwowskich 4
81-456 Gdynia
tel. +48 58 661 01 24
tel. +48 58 661 01 25
fax +48 58 661 73 99