Techniczne systemy zabezpieczeń

Kontrola dostępuChcą Państwo zabezpieczyć pomieszczenia lub obiekty przed wtargnięciem intruzów? Zapraszamy do współpracy z nami. Stworzymy techniczne systemy zabezpieczeń, które zwiększą bezpieczeństwo obiektów i przebywających w nich osób. Nasza firma oferuje:

 • systemy kontroli dostępu,
 • systemy alarmowe,
 • systemy monitoringu wizyjnego.

Zajmiemy się projektowaniem, montażem i sprawdzeniem poprawności działania systemów. Ponadto zapewniamy serwis i konserwację oraz modernizację istniejących instalacji.

System monitoringu wizyjnego

System wizyjny składa się z urządzeń pozyskujących informacje, czyli kamer, oraz urządzenia przetwarzającego pozyskane informacje, czyli rejestratora. Rejestrator wyposażony jest w dysk twardy, na którym archiwizowany jest obraz z kamer.
Na rynku dostępne są nowoczesne urządzenia wielosystemowe 5 w 1, przystosowane do pracy w systemach analogowych takich jak TVI, CVI, AHD, CVBS oraz IP. Dzięki wielofunkcyjnym urządzeniom użytkownik otrzymuje kompletne i optymalnym rozwiązanie dla swojej instalacji.
 

KameryZasadność

System monitoringu wizyjnego w obiekcie minimalizuje ryzyko wystąpienia w nim niepożądanych sytuacji m.in. ryzyko kradzieży.

Dlaczego monitoring wizyjny?

 • zmniejsza liczbę przestępstw w miejscu monitorowanym,
 • pomaga w utrzymaniu dyscypliny np. w zakładzie pracy, w szkole,
 • zwiększa wydajność pracy w przypadku jego instalacji w zakładach pracy,
 • umożliwia kontrolę czasu pracy dzięki funkcji nagrywania i archiwizowania obrazu z kamer,
 • umożliwia identyfikację osób lub obiektów niepożądanych,
 • zmniejsza koszty ubezpieczenia budynku,
 • możliwość integracji z pozostałymi systemami zabezpieczeń np. z systemem alarmowym i/lub systemem kontroli dostępu.

Monitoring wizyjny w miejscach użyteczności publicznej

Monitoring wizyjny doskonale sprawdza się w miejscach użyteczności publicznej np. podczas monitorowania miast, w transporcie publicznym, w szkołach, w bankach, w przedszkolach, na placach zabaw, w sklepach, w centrach handlowych, na parkingach i w wielu innych miejscach.

Operatywność

Podstawą dokonania szczegółowej wyceny systemu monitoringu wizyjnego jest przeprowadzona przez techników Firmy wizja lokalna.

Usługi realizowane przez Firmę w ramach monitoringu wizyjnego:

 • dokonanie wizji lokalnej obiektu, który ma zostać objęty systemem dozoru,
 • projekt systemu monitoringu wizyjnego, w tym określenie rodzaju, liczby kamer i ich rozmieszczenia,
 • wykonanie kosztorysu inwestycji,
 • zakup urządzeń niezbędnych do instalacji,
 • wykonanie systemu monitoringu wizyjnego w obiekcie,
 • sprawdzenie poprawności jego działania,
 • serwis i konserwacja systemu,
 • modernizacja oraz rozbudowa istniejących systemów.

System-Media Sp. z o.o. oferuje zarówno systemy analogowe, jak i nowoczesne systemy IP oraz Full HD

Profesjonalizm

 • pracownicy Firmy posiadają uprawnienia do projektowania i instalacji systemu monitoringu wizyjnego,
 • System-Media Sp. z o.o. współpracuje z dostawcami sprzętu wysokiej klasy,
 • udziela dwuletniej gwarancji na zainstalowany system.

W celu uzyskania szczegółowych informacji, prosimy o wypełnienie formularza kontaktowego znajdującego się w zakładce kontakt, bądź o kontakt telefoniczny

 

Kontrola dostępu

Panel kontroli dostępuZasadność

System kontroli dostępu ma za zadanie regulować ruch osób na określonym obszarze.

Korzyści z wdrożenia systemu kontroli dostępu

 • zabezpieczenie obiektu przed wejściem do niego osób nieuprawnionych,
 • ograniczenie dostępu pracowników tylko do tych pomieszczeń, z których muszą korzystać,
 • podniesienie bezpieczeństwa danych i urządzeń przechowywanych w pomieszczeniach chronionych przez system kontroli dostępu,
 • możliwość archiwizowania danych na temat tego, gdzie poruszają się osoby przebywające w budynku,
 • podniesienie dyscypliny w zakładach pracy,
 • redukcja kosztów personalnych, dzięki braku konieczności zatrudnienia pracowników ochrony.

System kontroli dostępu znajduje zastosowanie m.in. w dużych korporacjach, magazynach i serwerowniach

Często dostęp do pomieszczeń obiektu odbywa się przy pomocy kart dostępu (magnetyczne, zbliżeniowe, chipowe itd.), w których posiadaniu znajdują się jedynie uprawnieni pracownicy. Coraz więcej firm i instytucji decyduje się na stosowanie tego rozwiązania nie tylko ze względów bezpieczeństwa, ale także ze względu na możliwość rejestracji czasu pracy.

Operatywność

Usługi realizowane przez Firmę w ramach wdrożenia systemu kontroli dostępu

 • projektowanie systemu,
 • zakup urządzeń potrzebnych do jego instalacji,
 • instalacja systemu,
 • sprawdzenie poprawności działania,
 • przeszkolenie użytkowników systemu,
 • serwis i konserwacja,
 • rozbudowa i modernizacja istniejących systemów kontroli dostępu.

Profesjonalizm

 • firma System-Media Sp. z o.o. działa zgodnie z wdrożonym Systemem Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji ISO/IEC 27001:2005 zapewniając tym samym bezpieczeństwo danych i informacji przekazywanych Firmie,
 • instaluje sprzęt wysokiej klasy, co pozwala zmniejszyć ryzyko wystąpienia awarii systemu,
 • Udziela gwarancji na wykonany system.

 

Systemy alarmowe

Oferujemy nowoczesne i niezawodne systemy alarmowe wiodących producentów dla małych i dużych obiektów.

System alarmowy to zbiór urządzeń wykorzystywanych do zabezpieczenia posiadłości przed włamaniami oraz przed pożarem.

Obecnie systemy alarmowe charakteryzują się szeroką gamą rozwiązań technicznych. Bez względu jednak na rodzaj rozwiązań, każdy profesjonalny system alarmowy zbudowany jest z elementów, które spełniają podobny zestaw funkcji.

Panel systemu alarmowegoZasadność

Zadaniem systemu alarmowego jest wykrycie i powiadomienie o próbie włamania, napadu lub kradzieży w obiekcie.

Korzyści z instalacji systemu alarmowego w obiekcie

 • odstraszanie potencjalnych intruzów,
 • powiadomienie o próbie włamania do obiektu,
 • możliwość podłączenia stacji monitorującej i reakcje grup interwencyjnych,
 • zmniejszenie kosztów ubezpieczenia obiektu.

Instalacja systemu alarmowego w obiektach narażonych na ryzyko włamania

Każdy obiekt, w którym przechowywane są wartościowe informacje lub przedmioty, powinien być zabezpieczony systemem alarmowym. Dotyczy to zarówno budynków mieszkalnych, jak i zakładów pracy, banków, magazynów, sklepów itd.

Operatywność

W zakresie systemu alarmowego Firma System-Media Sp. z o.o. wykonuje kompleksowe usługi tj.:

 • projektowanie,
 • montaż i instalacja,
 • sprawdzenie poprawności działania systemu,
 • przeszkolenie użytkowników systemu w zakresie jego obsługi,
 • konserwacje,
 • naprawy,
 • rozbudowa i modernizacja istniejących systemów.

Firma instaluje zarówno przewodowe, jak i bezprzewodowe systemy alarmowe, a także systemy zintegrowane z automatyką domu (mieszkania).

Profesjonalizm

 • pracownicy Firmy posiadają licencję pracownika zabezpieczenia technicznego II stopnia oraz autoryzację w zakresie projektowania, instalowania, konserwacji i eksploatacji systemów alarmowych do stopnia zabezpieczenia 4,
 • System-Media Sp. z o.o. współpracuje z dostawcami sprzętu o wysokich parametrach technicznych,
 • Firma udziela dwuletniej gwarancji na zainstalowane systemy.

Szczegółowych informacji udzielają technicy Firmy – dane kontaktowe znajdują się w zakładce kontakt.